PROJECT: GROENONDERHOUD GEM. NIJKERK;

Florijn Aannemingsbedrijf BV heeft de aanbesteding: Groenonderhoud in de gemeente Nijkerk gewonnen!!

Dat wil zeggen dat in de jaren 2017 t/m 2019 de plantsoenen, de gazons en de verhardingen door Florijn Aannemingsbedrijf BV onderhouden zal worden.

Florijn heeft de aanbesteding mede gewonnen doordat het goed scoorde op de EMVI-criteria, waaronder het onderwerp Social Return on Investment(SROI) zwaar woog in de score.

Tegenwoordig valt SROI niet meer weg te denken in dit soortgelijke projecten. SROI kan op veel verschillende manieren worden ingevuld, meestal heeft de opdrachtgever een bepaalde voorkeur wat zij het liefst voor ogen hebben.

In de gemeente Nijkerk hebben ze een grote voorkeur dat de geschikte kandidaten ook daadwerkelijk uit de gemeente Nijkerk komen.

De gemeente heeft voor het invullen van de SR verplichting gekozen voor de bouwblokkenmethode, dat wil zeggen dat er een flexibele structuur is voor het invullen van de verplichting. De bouwblokkenmethode is dan ook niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandgerechtigden, maar juist om op een creatieve manier de SR verplichting in te vullen.

Om de waarde van de inspanning te meten is vooraf al vastgesteld wat de waarde precies is van een bepaalde doelgroep, als de SR-kandidaat dan voor een bepaalde tijd aan het werk is geweest wordt de inspanningswaarde fictief uitgekeerd waardoor we stapje bij stapje steeds dichterbij de totale inspanningsverplichting komen.

Florijn Aannemingsbedrijf BV heeft al jaren ervaring op het gebied van SROI en denkt graag mee met de opdrachtgever om tot een juiste invulling van de inspanningsverplichting te komen.

Omdat er een behoorlijke inspanningsverplichting ligt bij Florijn BV is in overleg besproken dat BBL-leerlingen en medewerkers met een Wajong indicatie die bij Florijn werken ook tbv het invullen van de inspanningsverplichting mag vallen. Hierdoor krijgen jongeren die al enige tijd in opleiding zijn langer de tijd om het groenvak te leren en kan hier meer op geïnvesteerd worden.

Florijn Aannemingsbedrijf BV werkt graag samen met het team Werk en Onderwijs van de gemeente Nijkerk om dit hoofdstuk naar tevredenheid uit te voeren.

 


Groenonderhoud gem. Nijkerk

Project Lagehof

Omvorming

Vijver baggeren

Diversen straatwerken

Kunstwerk

Particuliere tuin

Project Particuliere tuin

Galerij

Video's