Berm- en slootonderhoud

Respect voor mens en natuur betekent ook een ecologische aanpak, maar evengoed een inzichtelijke werkwijze. Daarbij weet de opdrachtgever dat voor alles wordt gezorgd, van wegafzetting tot aanvoer van materialen en machines. Het uitgangspunt is het traject van opdracht tot oplevering zodanig te laten verlopen dat de opdrachtgever weet dat het project geheel volgens het bestek ( beeld- of conventioneel) binnen de afgesproken termijn wordt opgeleverd.

 Florijn groenvoorziening

Aanleg en onderhoud van openbaar groen

Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen

Advisering in groenbeheer

Berm- en slootonderhoud

Aanleg en onderhoud van bossen